Các hình thức trả nợ của ngân hàng

 

1. Trả góp theo dư nợ giảm dần

Cho vay trả góp theo dư nợ giảm dần là phương thức cho vay tiền ngân hàng mà khách hàng sẽ phải trả cả lãi và gốc cùng kỳ trả nợ, trong đó gốc sẽ trả bằng nhau hàng kỳ còn lãi sẽ được tính dựa theo dư nợ gốc còn lại. Các kỳ trả nợ trong ngân hàng thường là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính trả trước và khả năng tài chính trả định kỳ. Hiện nay, hình thức trả góp áp dụng hầu hết trong đa số sản phẩm cho vay của ngân hàng. Lãi suất cho vay trả góp thường do bên cho vay và bên vay tự thỏa thuận.

Ví dụ một trường hợp: Chẳng hạn như một người vay 60 triệu với lãi suất 12%/năm và vay trong 6 tháng, với kỳ hạn trả là 1 tháng. Vậy khách hàng sẽ trả gốc đều hàng tháng là 10 triệu đồng, lãi trả tháng đầu tiên là 600.000 đồng. Vậy tổng nợ trả tháng đầu tiên là 10.600.000 đồng. Đến tháng thứ 2, gốc vẫn trả đều là 10 triệu đồng, lãi sẽ được tính theo dư nợ còn lại (Dư nợ còn lại là 50 triệu đồng) là 500.000 đồng. Vậy nợ trả tháng 2 sẽ là 10.500.000 đồng

 

vay trả góp

 

2. Trả theo niên kim cố định

Cho vay trả theo niên kim cố định là phương thức cho vay tiền ngân hàng mà khách hàng sẽ trả cả lãi và gốc cùng kỳ trả nợ, trong đó gốc + lãi sẽ trả đều hàng tháng. Hình thức này thường áp dụng cho khách hàng có nguồn thu nhập trả nợ đều tất cả các kỳ, hoặc với nhu cầu khách hàng muốn trả ổn định 1 khoản tiền hàng tháng

3. Lãi trả hàng kỳ – Gốc cuối kỳ

Lãi trả hàng kỳ – Gốc cuối kỳ là phương thức cho vay vốn ngân hàng mà khách hàng sẽ chỉ phải trả tiền lãi hàng kỳ dựa trên dư nợ thực tế, còn khoản tiền gốc vay sẽ trả vào cuối kỳ. Đây là hình thức vay vốn thường áp dụng trong lĩnh vực vay vốn kinh doanh, cụ thể là vay theo hạn mức tín dụng

Ví dụ cụ thể: Khách hàng A vay 1 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay là 6 tháng, với kỳ trả lãi là 1 tháng. Khách hàng sẽ trả lãi hàng tháng là 10 triệu giồng, khoản gốc 1 tỷ khách hàng A sẽ phả trả vào cuối kỳ trả nợ

Lãi suất vay vốn và tiết kiệm ngân hàng Vietinbank 2018

Lãi suất vay vốn và tiết kiệm ngân hàng Vietinbank 2018

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất trên cả nước, đồng thời cũng luôn đi đầu…

Bấm xem ngay >>